Produsentens anbefaling til vedlikeholds-intervaller er retningsgivende under normal drift.

Men behovet for vedlikehold avhenger av:

 • hvor (arbeidsmiljø) personløfteren brukes,
 • hva (bruksområder) personløfteren brukes til og
 • hvor mye (driftstimer) personløfteren blir brukt

Personløfteren skal være forsvarlig vedlikeholdt og passet.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav §12 Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg; krever rett kompetanse hos vedlikeholdspersonell og krever systematisk vedlikehold av maskiner. Vedlikeholdet skal dokumenteres og forevises kontrollør og myndigheter på forlangende.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §10; krever at arbeidsutstyr som er i bruk blir regelmessig kontrollert.

Produsent har i sin bruker- og serviceveiledning beskrevet hvilket vedlikehold som er påkrevet. Eier av maskinen er ansvarlig for at maskinen blir vedlikeholdt av personell som har den nødvendige kompetansen til å gjøre dette.

Eier er ikke forpliktet til å følge det som vedlikeholdsmanualer tilsier eller det som produsenten anbefaler, men må risikovurdere unntakene dersom man velger å gjøre en reparasjon på en annen måte enn det produsenten anbefaler. Det hender at forsikringsselskap eller andre velger å reparere på en rimeligere måte og da må dette kvalitetssikres.

Plant manager jailed after a crane collapsed and killed one of his workers in Glasgow city centre

Vær også oppmerksom på at enkelte aktører selger kondemnerte maskiner tilbake til markedet uten at det finnes noe offentlig register som hindrer maskinene i å bli tatt i bruk på nytt. Dette kan være potensielt farlige maskiner dersom de ikke er godt nok reparert og svekkelser i konstruksjonen er ikke alltid synlige visuelt men avdekkes først etter NDT kontroll.

Man må i så fall sørge for å ha kontrollrutiner for andre sakkyndige med nødvendig kompetanse, slik at reparasjonen blir fullgod.

Daglig vedlikehold

Sørg for å følge produsentens veiledning i smøring og vedlikehold. Hold maskinen ren. Spesielt er dette viktig for eventuelle batterier. Disse bør vaskes med grønnsåpe for å hindre krypstrømmer og irr.

Noen produsenter har utarbeidet en egen kontrolliste for daglig kontroll. Følg denne.

Viktige punkt for daglig kontroll:

 • Olje- diesel- frostvæske og/eller batterivæskenivå er kontrollert og funnet i orden.
 • Det er ikke funnet tegn til hydraulikklekkasjer
 • Verneinnretninger som lys, horn, nødstopp o.l.
 • Hjul/Belter er skadefrie, godt festet/strammet og uten mangler
 • Maskinen bremser som den skal, parkeringsbrems holder maskinen i ro. Styring fungerer uten feil.
 • Løftefunksjoner er testet til maksimal høyde/rekkevidde uten vibrasjoner og feil.
 • Kurv/plattform er skadefri og godt festet. Port lukker automatisk.
 • Støttebein kan ikke kjøres med bom/saks hevet
 • Nødsenk og eventuell nød-pumpe fungerer
 • Maskin er presentabel og rengjort. Ingen løse objekter som kan føre til farlige situasjoner
 • Alle skilt er til stede og leselige. Brukerveiledning er til stede.
 • Maskin er smurt i henhold til smørekart

NB! Alle merker for bruk og sikkerhet ved maskinen må være leselige!


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.