Servicemeldinger fra produsent

Når produsent ser behov for endringer eller oppdateringer av personløftere som er levert i markedet, sender de gjerne ut servicemeldinger til eiere av maskinene. Produsent er da avhengig av å vite hvem som eier maskinene. Siden det ikke finnes noe obligatorisk register over personløftere, er leverandøren prisgitt den informasjonen man Les mer…