Forklaring til vanlige begreper

Det kan være vanskelig å velge en personløfter som skal møte ditt behov. Maskinens spesifikasjoner står beskrevet i bruksanvisningen, og gjerne i annet brosjyremateriell. Ofte er det skrevet på engelsk. Hva betyr egentlig de ulike spesifikasjonene? Denne forklaringen kan hjelpe deg med å finne ut hva spesifikasjonene betyr, slik at Les mer…

Hva er en personløfter?

Med personløfter menes arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv som er konstruert for å løfte eller transportere personer, og som styres fra plattform eller kurv. Andre vanlige begreper som er brukt for personløfter er: Lift Sakselift Bomlift Teleskoplift Knekkarmslift Løfteplattform Vertikallift Det finnes utallige personløftere på markedet med forskjellig bruksmåte og Les mer…