Personløftere er underlagt krav om periodisk sakkyndig kontroll. Denne kontrollen skal utføres hver 12. måned av en godkjent sakkyndig virksomhet. Oversikt over sakkyndige virksomheter finnes her.

Det finnes et tydelig krav til at alle sakkyndige virksomheter skal ha en rutine for hvordan sakkyndig kontroll skal gjennomføres.

Hva kan vi egentlig forvente av kvalitet på den sakkyndige kontrollen?

Norsk utleieforenings Faggruppe for personløftere har utarbeidet en rutine som bør være bransjestandard for alle som driver sakkyndig kontroll av personløfter. Denne kan du finne som elektronisk oppslagsverk på disse sidene.