10 Støttebein

Maskin som har feil som kan føre til farlige situasjoner skal ikke godkjennes.

10-01 Bein og sylinder, opphengbolt/låsing

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Støttebeinas oppheng. Støttebeinas sylinder oppheng. Kontroll av sveisefuger. Det skal ikke være noen form for bruddanvisninger eller avflassing av lakk i sveiseskjøter. Dersom så er tilfelle, må disse undersøkes nærmere.

10-02 Labber, feste/bevegelse

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

Kontroller at Labber/underlagsplater er hele og at disse kan beveges i alle retninger. Kontroller også for slitasje og slark.

EN280: 4.3.2.2.2: Støttebeinas føtter skal konstrueres for å imøtekomme ujevnheter på minst 10o.

10-03 Utsving/Uttrekk – låsing/endestopp

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Kontroller at uttrekkbare og utsvingbare støttebein lett kan trekkes/svinges helt ut, og at endestopp hindrer bena fra å falle ut. Kontroller at låsmekanisme for støttebein i ytre/indre posisjon låser beinet skikkelig, og ikke kan slippe under bruk.

NS-EN 280: 4.3.2.1.6 Støttebeinas bevegelse skal være begrenset av mekaniske sperrer. Hydrauliske sylindere oppfyller dette kravet hvis de er utformet for dette formålet.

Det skal være montert mekaniske innretninger som hindrer at støttebeina beveger seg utilsiktet ut av transportposisjon. Støttebeina skal være låst i transportposisjon med to separate låse innretninger på hvert støttebein, der minst en virker automatisk f.eks. en låsepinne som faller automatisk i låseposisjon, og en stoppehake.

Kraftdrevne støttebein som oppfyller kravene 4.5.1.1. og 4.10 anses å oppfylle også dette kravet.

10-04 Spindel/mutter/lager/slark (manuelle bein)

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Manuelle støttebein skal demonteres og kontrolleres for slitasje på spindel og mutteren som spindel går gjennom. Ved slitasje på gjenger skal disse byttes ut. Kontroller at trykklager er i orden og går lett. Rengjør og smør spindel, mutter og lager. Spindel skal ikke ha sideveis bevegelse i mutteren.

NS-EN 280: 4.3.2.1.5 Støttebein som opereres manuelt skal være utformet slik at de ikke kan beveges utilsiktet (f.eks. ved selvstrammende skrue).

10-05 Eventuell bred/smal oppstilling/sektorbrytere

Kontroll begrensninger i bombevegelser gitt av støttebeinas posisjon.

NS-EN 280: 4.3.2.1.2 Personløftere skal være utstyrt med et sikkerhetssystem iht. pkt. 4.11 som forhindrer at arbeidsplattformen kan operere utenfor tillatte posisjoner uten at støtteben er plassert iht. bruksanvisningen.

NS-EN 280: 4.3.2.1.3 Personløftere som er konstruert for bruk i et begrenset utlegg / arbeidsområde uten bruk av støtteben skal være utstyrt med sikkerhetsutstyr iht. pkt. 4.11 som forhindrer bruk utenfor tillatt utlegg / arbeidsområde uten at støttebenene er i bruk.

NS-EN 280: 4.3.2.1.4 Personløftere med motordrevne støtteben skal utstyres med sikkerhetsutstyr iht. pkt. 4.11 for å forhindre bevegelse av støtteben uten at arbeidsplattformen er i transportstilling, eller innenfor arbeidsområde iht. 4.3.2.1.2. Når arbeidsplattformen er innenfor tillatt arbeidsområde skal bevegelse av støttebenene ikke forårsake en ustabil situasjon.

NS-EN 280: 4.4.1.8 Variabelt arbeidsområde med en nominell last
For personløftere med en nominell last og variabelt arbeidsområde (f.eks. personløftere med forskjellige posisjoner på støttebein) er manuelt valg av arbeidsområde akseptert. I dette tilfelle skal valg kun være mulig med løfteseksjonen i parkert posisjon.

10-06 Støttebein Brytere/alarm/LED lys/vater

Kontroll at alle støttebein må være trykket mot bakken før bom kan heves, samt at støttebein ikke kan kjøres med bom hevet.

Med bommene i transportstilling; Kontroller at alle bryterne bryter kjøringen av bom/sving bevegelsene ved å løfte et og et støttebein opp fra bakken. Kontroller at eventuell lys indikasjon for støttebein fungerer slik den skal i henhold til liftens instruksjonsbok.

Kontroller at en eventuell lyd/lys alarm for støttebein fungerer ved å simulere at støttebeina mister bakkekontakten. Dette må gjøres for alle støttebeina.  Dersom maskin ikke har disse bryterne, bør dette bemerkes i rapporten med at disse bør etter monteres.

Kontroller at vaterlibelle er til stede, intakt og lesbar. Samt at den står plassert på riktig sted.

NS-EN 280: 4.3.2.1.1For personløftere av type 1 (fremdrift kan bare skje med personløfteren i transportstilling.) med støtteben kan utstyr beskrevet i 4.3.1.2 erstattes av en libelle. For personløftere med motordrevne (ikke manuelt opererte) støtteben skal libellen være klart synlig fra hvert av støttebenenes betjeningssted.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.