8 Løfteseksjon

Maskin som har feil som kan føre til farlige situasjoner skal ikke godkjennes.

Forskrift om maskiner vedlegg I 4.1.2.3 (Mekanisk styrke) + 1.3.7 (Fare i forbindelse med bevegelige deler)

NS-EN 280: 4.4.2 Når løfteseksjonen trenger å bli utvidet eller trukket sammen i en spesiell rekkefølge for å unngå overlast og/eller velting, skal denne sekvens være automatisk. Den automatiske sekvensen skal være en del av posisjoneringskontrollen (se 4.4.1.3) eller momentkontroll systemet (se 4.4.1.4)

NS-EN 280 4.4.1.1 I tillegg til bestemmelsene i 4.2.4.4 skal personløftere være utstyrt med kontroll enheter som reduserer faren for velt og faren for å overskride tillatte påkjenninger ved en av de følgende tilsvarende løsninger:

Personløftere gruppe A (vertikallifter/sakselifter) og B (lifter hvor vertikal belastning i kurv kan forekomme utenfor maskinens vippepunkt):

Overlastsystem og posisjoneringskontroll (se 4.4.1.2 og 4.4.1.3)

Posisjonskontroll med forbedret stabilitet og overlast kriterier (se 4.4.1.3, 5.4.1.5 og 4.4.1.6)

Personløftere gruppe B (lifter hvor vertikal belastning i kurv kan forekomme utenfor maskinens vippepunkt):

Last- og moment kontroll system (se 4.4.1.2 og 4.4.1.4)

Momentkontrollsystem med forbedret stabilitets- og overlast kriterier (se 4.4.1.3, 4.4.1.5 og 4.4.1.6)

Merk: Last og momentkontroll er ikke i stand til å beskytte mot overlast som grovt overskrider nominell last.

NS-EN 280 4.5.1.3 Transmisjonskjeder eller belter skal kun brukes i drivsystem forutsatt at utilsiktede bevegelser i arbeidsplattformen er automatisk forhindret hvis det oppstår en feil i kjede eller belte. Det kan oppnås ved hjelp av en selvdrevet gir-boks eller overvåking av kjede/belte ved hjelp av en sikkerhetsinnretning i henhold til 4.11

8-01 Sving/endestopp/rotasjonslås

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

Kontroller at endestopp for rotasjon fungerer som den skal, at eventuelle brytere fungerer og bryter bevegelse. Kontroller at endestopp tåler belastningen av endekjøringen. Kontroller at rotasjon går jevnt rundt uten å lugge eller skape uønskede bevegelser.

8-02 Svingkrans/drev/motor/brems

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

Se også etter slark/bevegelse mellom drev og krans. Dersom her er slark, må drevet/girkassen justeres inntil kransen.

Dersom svingmotor har brems, kontroller at denne låser skikkelig ved stillstand.

8-03 Bomfester/kingbolter /låsing/lager

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Kontroll av innfestinger til ramme, bolter i sakseledd, glideføringer, dempere/støtputer mellom saksene.

Kontroll av saks/mast for skjevheter, sprekker og deformasjoner

Spesielt må sakseplattformer kontrolleres for slark i sakseledd når plattformen ikke er belastet. Legg treklosser under sakseledd og slipp ned for å avlaste. Slark vil vanligvis komme til syne da. Kontroller for ulyder i bommer/sakser ved heving og senking. Knirk i bommer indikerer slitasje i bolter og foringer. Ved ulyder må bolter demonterer for inspeksjon og eventuell utskifting før maskin kan godkjennes.

8-04 Transport/servicelås

Kontroller transportlås for bom, at denne låser bommen fast til understell, og at den ikke kan slippe under kjøring

Kontroller at bom hviler godt i låsen og ikke gir vibrasjoner.

For sakselifter: Kontroller servicelås for saks.

Kjøretøymonterte personløftere skal utstyres med en indikator synlig fra kjøretøyets førerplass som skal varsle om noen av personløfterens komponenter ikke er i transportstilling.

NS-EN 280: 4.4.6 Løfteseksjonen skal være støttet opp i transportposisjon på en slik måte at skadelige vibrasjoner unngås under transport (se 4.2.5.3.3).

NS-EN 280: 4.4.4 Når arbeidsplattformen på en personløfter må heves for rutinemessig vedlikehold, skal det brukes en blokkering som holder den løfteseksjonen i nødvendig posisjon. Blokkeringen skal være i stand til å holde en tom arbeidsplattform oppe, og må kunne brukes fra en sikker posisjon. Blokkeringen skal ikke forårsake skade på personløfteren.

NS-EN 280: 4.6.13: Arbeidsplattformen skal være understøttet i transportposisjon på en måte som hindrer skadelige vibrasjoner under normal transport.

Forskrift om maskiner vedlegg I 4.1.2.8.3: Når plattformen skal kontrolleres eller vedlikeholdes, og det er fare for at personer som befinner seg under eller over den, kan klemmes mellom plattformen og faste deler, skal det skapes et tilstrekkelig fritt rom, enten i form av fysiske sikkerhetssoner eller mekaniske innretninger som hindrer plattformen i å bevege seg

8-05 Løfte/Teleskop sylindre/oppheng/lager/låsing

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Dersom personløfteren har skrue-drivsystem kontrolleres også dette på dette punktet.

Ledeskrue-drivsystem:

NS-EN 280; 4.5.4.1 Designet belastning for ledeskruer og muttere skal ikke være mer enn 1/6 av den maksimale strekkspenningen i materialet som er brukt. Ledeskruens materiale skal ha en høyere slitestyrke enn materialet i den bærende mutter.

NS-EN 280; 4.5.4.2 Ledeskruemekanismen skal være utformet for å hindre adskillelse fra arbeidsplattformen fra mekanismen under normal bruk.

NS-EN 280; 4.5.4.3 Hver ledeskrue skal ha en bærende mutter og en ubelastet sikkerhetsmutter. Sikkerhetsmutter skal kun belastes ved feil i den bærende mutteren. Det skal ikke være mulig å heve arbeidsplattformen fra sin parkert posisjon når sikkerhetsmutteren er under belastning.

NS-EN 280; 4.5.4.4 Det skal være mulig å sjekke slitasjen på bærende mutter uten stor demontering.

NS-EN 280; 4.5.4.5 Ledeskruer skal være utstyrt med innretninger (for eksempel mekanisk endestopp) i begge ender for å hindre lastbærende og sikkerhetsmutter fra å forlate ledeskruen.

Tannstag drivsystem

NS-EN 280; 4.5.5.1 Designet belastning for tannstag skal ikke være mer enn 1/6 av den maksimale strekkspenningen i materialet som er brukt.

NS-EN 280; 4.5.5.2 Tannstang skal ha en sikkerhetsanordning i samsvar med 5,11som aktiveres ved for høy hastighet. Denne sikkerhetsinnretningen skal gradvis stoppe arbeidsplattformen pluss merkelast og holde den i ro i tilfelle løftemekanismen feiler. Gjennomsnittlig retardasjon skal ikke overstige 1,0 gn

Hvis denne sikkerhetsanordning aktiveres, skal strømtilførselen brytes automatisk.

NS-EN 280; 4.5.5.3 I tillegg til de vanlige styreruller for arbeidsplattform skal positive og effektive komponenter være montert for å forhindre kjøre- eller sikkerhetsdrev fra å komme ut av inngrep med tannstangen. Disse anordninger skal sørge for at aksial bevegelse av tannhjulet er begrenset slik at minst 2/3 av tannens bredde alltid er i inngrep med tannstangen. De skal også begrense radiell bevegelse av drevet fra sin normale inngrepsstilling med mer enn 1/3 av tannens dybde.

NS-EN 280; 4.5.5.4 Visuell undersøkelse av drevene skal være mulig uten fjerning av tannhjul eller større demontering av strukturelle komponenter på personløfteren.

8-06 Kjeder/låser/Wire med fester

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Kontroller kjeder og ståltau for skader, rust, stivhet og manglende låsing i innfestninger. Kontroller at kjeder er smurt med kjedeolje, og ikke med store mengder fett. Kontroller kjeder for strekk ved hjelp av egnet måleverktøy.

Kjede med tilhørende fester kontrolleres for rustangrep, renhold, skader og slakk. Kontrollen foretas på hele kjedens lengde.

Kjedenes ledd kontrolleres for bevegelighet og at de ikke har synlige sliteflater. I rullekjeder skal leddenes foringer bevege seg fritt. Kontrollen utføres med slakkest mulig kjede (typisk ubelastet kurv, men løftet bom).

Kontroller kjedenes plassering i rullene og om kjedeholdere er intakte og uten skader.

Når det er mer enn ett løftekjede, undersøkes kjedenes justering med en belastning på minimum 25 % av maksimal løftekapasitet.

Kjedeforlengelse måles i henhold til fabrikantens anbefalte målemetoder.

Maskiner med forlengede kjeder/ståltau og/eller rustangrep som gjør kjede/ståltau svekket eller stivt godkjennes ikke.

Forskrift om maskiner vedlegg I 4.1.2.4 (Skiver, tromler, kjekkinger, kjeder eller tau)

Ståltau:

NS-EN 280 4.5.2.1 Ståltau, trommel og talje diameter skal være kalkulert i henhold til Annex C, antatt at all last skal tas på ett ståltau system. Fremtrekksystemer for ståltau skal ikke brukes.

Ståltauets drivsystem skal ha en enhet eller system som, i tilfelle feil i ståltau systemet, begrenser den vertikale bevegelsen av en fullastet arbeidsplattform til 0,2m. Dette kravet skal møtes gjennom:

 1. En mekanisk innretning som fungerer ved inngrep i den teleskoperende strukturen. Denne sikkerhetsinnretningen skal gradvis stoppe arbeidsplattformen pluss merkelast og holde den i ro i tilfelle ståltauets drivsystem feiler. Gjennomsnittlig retardasjon skal ikke overstige 1,0 gn (detaljer om krav til fjær i systemet er utelatt i dette sitatet)
 2. Eller:
  1. Et andre ståltau system designet i henhold til det første systemet med en enhet som skal gi omtrent samme stramhet i de to ståltau systemene, tilsvarende dobling av arbeidskoeffisient, eller
  2. Et andre ståltau system designet i henhold til det første systemet, med en enhet for å sikre at det andre systemet tar mindre enn halvparten av lasten ved belastning, men hære sterk nok til å ta hele lasten dersom det første systemet feiler, eller
  3. Et andre ståltau system i henhold til b.1. med større trommel og talje diameter for å øke tretthetstiden for det andre systemet til minst det dobbelte av kalkulert levetid til det første systemet.

Feil i det første systemet skal være selvavslørende

NS-EN 280: 4.5.2.2 Lastbærende ståltau skal være produsert av galvaniserte ståltråder og tilfredsstille EN 12385-4 og følgende krav:

 1. Diameter: min 8 mm
 2. Type: enkle-lag (f.eks. 6- eller 8-tråder); og
 3. Antall tråder: min 114

Minimum bruddlast for ståltauet skal dokumenteres på testsertifikat.

 1. Ståltau som benyttes direkte til løft eller støtte av arbeidsplattformen skal ikke være spleiset unntatt i ståltauets ender.

Rustfritt ståltau kan benyttes ved hensiktsmessige løsninger.

NS-EN 280: 4.5.2.3 Dersom mer enn ett ståltau er festet til ett punkt skal det være montert en anordning som omtrentlig utligner forskjeller i strammingen på ståltauene.

NS-EN 280: 4.5.2.4 Det skal være mulig å stramme ståltau.

NS-EN 280: 4.5.2.5 I enden av ståltau skal bare:

 • Spleising
 • Aluminium pressede endehylser
 • Ikke aldrende stålpressede endehylser, eller
 • Kilefester med anker

brukes. U-bolt grep skal ikke brukes som endeterminering av lastbærende ståltau. Overgangen mellom ståltauet og termineringen skal kunne motstå minst 80% av minimum bruddlast for ståltauet.

NS-EN 280: 4.5.2.6 Visuell kontroll av ståltau og ståltau termineringer skal aller helst være mulig uten fjerning av ståltau eller omfattende demontering av personløfterens strukturelle komponenter.

Hvis dette er beviselig ikke er mulig ved hjelp av inspeksjonsluker skal produsent utarbeide detaljerte instruksjoner for undersøkelse (se 7.1.1.7)

NS-EN 280: 4.5.2.8 Ståltautromler skal være rillet og det skal være gjort tiltak for å forhindre at ståltauet forlater endene på trommelen, f.eks. ved at det monteres flenser som strekker seg til en høyde lik to ganger tykkelsen av ståltauet over høyeste nivå.

NS-EN 280: 4.5.2.9 Kun ett lag av ståltau skal være viklet rundt trommelen der som ikke et spesielt spolesystem er benyttet.

NS-EN 280: 4.5.2.10 Minst 2 tørn av ståltau skal gjenstå på trommelen når teleskoparm eller arbeidsplattform er i mest ekstrem posisjon

NS-EN 280: 4.5.2.11 Hvert ståltau skal være forsvarlig festet til trommelen. Innfesting skal kunne tåle en kraft tilsvarende 80 % av det aktuelle ståltauets bruddlast.

NS-EN 280: 4.5.2.12 Midler skal benyttes for å hindre uønsket feilplassering av ståltau fra trinser, selv under forhold med slakt ståltau.

NS-EN 280: 4.5.2.13 Tverrsnittet av bunnen av sporene i ståltau tromlene og trinsene skal være sirkulære over en vinkel på ikke mindre enn 120o

NS-EN 280:2013 + A1:2015 Annex C og D Inneholder informasjon om kalkulering av ståltau, samt tabell for styrkekrav til ståltau. Denne må sjekkes opp dersom det er byttet til uoriginale deler.

Kjeder:

NS-EN 280; 4.5.3.1 Et kjede-drivsystem skal ha en enhet eller system som, i tilfelle feil i kjede-drivsystemet, begrenser den vertikale bevegelsen av en fullastet arbeidsplattform til 0,2m. Dette kravet skal møtes gjennom:

 1. Et kjede-drivsystem med en arbeidskoeffisient på minst 5 pluss en mekanisk enhet som fungerer ved inngrep i den teleskoperende strukturen. Denne sikkerhetsinnretningen skal gradvis stoppe arbeidsplattformen pluss merkelast og holde den i ro i tilfelle ståltauets drivsystem feiler. Gjennomsnittlig retardasjon skal ikke overstige 1,0 gn (detaljer om krav til fjær i systemet er utelatt i dette sitatet)
 2. Eller:
  1. To kjede-drivsystem hvor begge systemene har en arbeidskoeffisient på minst 4 (totalt minst 8) og med en enhet som gir omtrent lik kjedestramhet i begge systemene, eller
  2. To kjede-drivsystem, det første med en arbeidskoeffisient på minst 5 når den bærer den fulle lasten og det andre systemet med en arbeidskoeffisient på minst 4 (totalt minst 9 ved bæring av full last) og med en enhet som sikrer at det andre systemet minst halve lasten under bruk, men evner å ta full last hvis det første systemet feiler. Feil i det første systemet skal være selvavslørende

NS-EN 280; 4.5.3.2 Kjeder med rund-lenker skal ikke benyttes.

NS-EN 280; 4.5.3.3 Dersom mer enn en kjede er festet til ett punkt skal det være montert en anordning som omtrentlig utligner forskjeller i strammingen på ståltauene.

NS-EN 280: 4.5.3.4 Det skal være mulig å stramme kjeder.

NS-EN 280; 4.5.3.5 Hver kjede skal være forsvarlig festet til endefestet. Innfesting skal kunne tåle en kraft tilsvarende 100 % av den aktuelle kjedens bruddlast.

NS-EN 280: 54.5.3.6 Visuell kontroll av kjeder og kjedefester skal aller helst være mulig uten fjerning av kjeder eller omfattende demontering av personløfterens strukturelle komponenter.

Hvis dette er beviselig ikke er mulig ved hjelp av inspeksjonsluker skal produsent utarbeide detaljerte instruksjoner for undersøkelse (se 6.1.1.7)

NS-EN 280: 4.5.3.8 Midler skal benyttes for å hindre uønsket feilplassering av kjede fra trinser og kjedehjul, selv under forhold med slakk kjede.

8-07 Ruller/glideplater/slark

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Kontroller alle ruller og glideplater i mast eller teleskop for slark, fastsitting og riktig justering. 

8-08 Nivelleringsstag / sylindre

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Parallellstag/nivelleringsstag skal være rette, likt justert og riktig låst.

Innfestinger av stag sjekkes.

Bøyde stag skal generelt utskiftes og godkjennes ikke.

8-09 Prøvekjøring/hastighetsregulering

Alle funksjoner skal prøvekjøres både fra bakkenivå og kurv og kontrolleres at de fungerer i henhold til produsentens anbefalinger. Kontroller også at eventuelle begrensninger som skal stoppe bevegelser i gitte posisjoner virker som de skal.

Kontroller eventuell klemsikring.

NS-EN 280: 4.4.3: Klempunkter mellom bevegelige deler, som er innenfor rekkevidde for personer på plattform eller stående ved personløfteren på bakkenivå skal være beskyttet med trygg klaring eller med deksel.

Bare der dette ikke er mulig skal visuelle merker og advarselskilt, som instruerer til å holde avstand, være permanent festet ved området med klemfare.

I stedet for fysisk hindring på sakselifter er følgende løsning tillatt:

Ned-bevegelse skal stoppe automatisk før ‘første klemfare nivå’ ved hjelp av en sikkerhets anretning som beskrevet i 4.11. ‘Første klemfare nivå’ er posisjonen hvor den vertikale avstanden mellom den ytre enden av saksearmene ikke er mindre enn 50mm, slik at klemming ikke kan forekomme.

Videre ned-bevegelse skal bare være mulig etter en tidsforsinkelse på minst 3 sekunder. Den videre ned-kommandoen ra operatør skal utløse en tydelig, enkel akustisk alarm og et karakteristisk visuelt signal som skal vare i mist 1,5 sekunder før plattformen senkes. Hastigheten skal ikke være høyere enn 50% av gjennomsnittshastigheten over ‘første klemfare nivå’

Enhver stopp og gjenopptagelse av senking på alle punkt mellom ‘første klemfare nivå’ og sammenpakket posisjon skal gjennomgå de samme forsinkelser, advarsler og hastighet så lenge plattformen ikke er hevet over ‘første klemfare nivå’. Akustisk og visuell alarm skal fortsette gjennom all senking under ‘første klemfare punkt’

Hvis gjennomsnittlig senkehastighet over ‘første klemfare nivå’ ikke er høyere enn 0,2 m/sek er ikke hastighetsreduksjon nødvendig.

Forskrift om maskiner vedlegg I 1.2 (Styresystemer)

8-10 Nødsenk/nødsving/teleskop

Kontroller nødsenk ventiler, pumper og systemer for rett funksjon, skader og lekkasjer.

Prøv prosedyren for nødevakuering

For maskiner produsert etter 2015 gjelder nye krav for overstyring av nødstopp og sikkerhetsinnretninger.

Forskrift om maskiner vedlegg I 1.2.3 (Igangsetting) + 1.2.4 (Stopp) + 1.2.5 (Valg av styrings- eller driftsmåte) + 1.5.14 (Risiko ved å bli sperret inne i en maskin) + 3.4 (Vern mot mekaniske farer)

NS-EN 280; 4.5.1.4 Manuelle driftssystemer skal utformes og konstrueres slik at hendler ikke kan slå tilbake.

NS-EN 280; 4.5.1.5 Hvis det finnes både kraftdrevne og manuelle driftssystemer for samme bevegelse /f.eks. overstyrende nødsystem) og hvis det er fare for skade hvis begge systemer brukes samtidig, skal dette forhindres ved for eksempel låsesystemer, lukkeventiler eller bypass-ventiler.

NS-EN 280; 4.7.8 Personløftere skal være utstyrt med et overstyrende nødsystem (f.eks. en håndpumpe, en sekundær kraftforsyning, senkeventiler) som sikrer at arbeidsplattformen kan beveges bort fra eventuelle hindringer og senkes til en høyde der det er trygt å forlate plattformen i tilfelle kraftforsyningen svikter.

Kontrollsystemet skal være plassert slik at det er enkelt tilgjengelig fra bakkenivå.

Kravet over trenger ikke å gjelde dersom det er mulig å forlate eller få tilgang til kurv/plattform, i alle posisjoner, på annen måte (For eksempel via fastmonterte stiger)

NS-EN 280; 4.7.10 Det skal være montert en innretning som sikrer at arbeidsplattformens bevegelseshastighet aldri overstiger 1,4 ganger normal hastighet, selv når nødkontrollene brukes.

NS-EN280: 4.7.9.1 Overstyring av nødstopp og/eller sikkerhetsinnretninger skal ikke være mulig samtidig, unntatt ved tilfelle som beskrevet i 4.7.9.4

NS-EN 280: 4.7.9.2 Overstyring av nødstopp skal bare være mulig fra en annen styreplass enn den som er i bruk, for å redde operatør i kurv som er fastklemt eller ute av stand til å operere plattformen selv.

NS-EN 280: 4.7.9.3 Sikkerhetsfunksjoner kan overstyres for å redde operatør i kurv, der moment system, overlastsystem eller posisjons system har slått ut.

Overstyringen virker mens den er aktivert med en funksjon om gangen og til redusert hastighet.

NS-EN 280: 4.7.9.4 For å redde fastklemt eller operatør som er ute av stand til å operere plattformen selv, er det lov og overstyre nødstopp og sikkerhetsinnretninger samtidig.

Overstyringen skal gi nok bevegelse av plattformen til å få reddet operatøren.

8-11 Endebrytere bom/teleskop

Kontroller funksjon.

NS-EN 280: 4.4.1.3.1 For å unngå velt eller at tillatte spenninger i personløfter-strukturen overstiges, skal de tillatte posisjonene til den utfellbare strukturen begrenses automatisk med mekaniske sperrer (se 4.4.1.3.2)
Eller ikke-mekaniske begrensinger (se 4.4.1.3.3)

NS-EN 280: 4.4.1.3.2 Der tillate posisjoner begrenses av mekaniske sperrer, skal disse være utformet slik at de kan motstå de maksimale kreftene de kan bli utsatt for uten at de blir permanent deformert. Hydrauliske sylindere oppfyller dette kravet hvis de er utformet for dette formålet.

NS-EN 280: 4.4.1.3.3 Der de brukes ikke-mekaniske begrensinger, skal de tillatte posisjonene til den utfellbare strukturen begrenses av en innretning som måler posisjonene til den utfellbare strukturen og som gjennom kontrollsystemene begrenser bevegelsene innenfor det tillatte arbeidsområdet. Innretningen skal ha en reserveløsning i form av en sikkerhetsinnretning i samsvar med 4.11.

NS-EN 280: 4.4.2 Hvis bomstrukturen må felles inn eller ut i en bestemt rekkefølge for å unngå overbelastning, skal denne rekkefølgen være automatisk.

8-12 Nivå- Grense- Ende- Kjedebruddbryter

Kontroller at eventuelle nivåbrytere, grensebrytere, endebrytere og kjedebruddbrytere fungerer som de skal i henhold til servicemanual. Maskin godkjennes ikke med brytere som ikke fungerer.

NS-EN 280: 4.5.2.7 + 4.5.3.7 Personløftere med plattformer som heises/senkes ved hjelp av ståltau (4.5.2.7) eller kjede (4.5.3.7) skal være utstyrt med en sikkerhetsinnretning i henhold til 4.11 som hindrer bevegelser når ståltau ikke er stramt nok. Bevegelse i motsatt retning skal være mulig. Denne enheten er ikke nødvendig dersom det ikke er mulig å få en tilstand hvor ståltau (4.5.2.7) eller kjede (4.5.3.7) ikke er stramt nok.

8-13 Momentbryter/Lengdemåler bom

Kontrolleres i henhold til Produsents anvisning

NS-EN 280: 4.4.1.4 Momentsensorsystemet er en sikkerhetsinnretning, og skal fungere på følgende måte: Når tillatt veltemoment nås (se 4.2.4.4) skal det gis en visuell advarsel, og ytterligere bevegelse er umulig, bortsett fra bevegelser som reduserer veltemomentet.

Kontrollsystemet for momentovervåking skal oppfylle krav i 4.11.

8-14 Kjøresperre over gitt høyde

Enkelte maskiner tillates ikke å kjøre forover/bakover over visse høyder. Kontroller om maskinen har denne begrensningen, og om denne fungerer. Utføres i henhold til produsentens anbefalinger. Antall meter og begrensningene kan være forskjellig fra maskin til maskin. Noen må kjøre ut støttebein over en viss høyde og lignende.

Målt høyde for eventuell begrensning bør dokumenteres i skjema.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.