5 Hydraulisk system

Kontroller komponenter for skader, lekkasjer, brudd, rustskader og andre svakheter. Kontroller slanger for slitasje/morken i gummi. Utskiftede komponenter må tilfredsstille produsentens krav.

Kjør alle hydrauliske funksjoner til maksimale ytre begrensninger og belastninger.

Maskin som har feil som kan føre til farlige situasjoner og/eller oljelekkasjer skal ikke godkjennes.

NS-EN 280: 4.9.1 Hydraulikksystemet skal ha en trykkreduserende innretning (f.eks. sikkerhetsventil) før den første kontrollventilen. Hvis det brukes forskjellige maksimale trykk i det hydrauliske systemet, skal det være montert mer enn en sikkerhetsventil-innretning.
Justeringen av trykkreduserende innretning skal kreve bruk av verktøy og kunne forsegles.

NS-EN 280: 4.9.4 Alle komponentene i det hydrauliske systemet, annet enn det som er spesifisert i 4.9.2, 4.9.3 og 4.10 skal være dimensjonert til å tåle minst maksimalt trykk som de vil bli utsatt for, inkludert enhver midlertidig økning av trykksetting nødvendig for gjennomføring av overlast test (se 5.1.4.3)

NS-EN 280: 4.9.6 Hydraulikksystemet skal være designet med mulighet for å ventilere innestengt luft.

5-01 Slanger/rør/koblinger/svivel

Kontroller komponenter for skader, lekkasjer, brudd, rustskader og andre svakheter. Kontroller slanger for slitasje/morken i gummi. Utskiftede komponenter må tilfredsstille produsentens krav. Kontroller innfestning. Personløfteren (bom eller bom med saks) beveges fra side til side for å anskueliggjøre mangler i svivel. Slanger med avskrapt yttergummi kan godkjennes men bør isoleres med ny gummi/strømpe. Rust på metallcord og/eller avreven metallcord godkjennes ikke.

NS-EN 280; 4.9.2 Rør og rørtilkoplinger som kan bli utsatt for det maksimale som tillates av trykkreduserende innretninger, skal være konstruert for å motstå minst det dobbelte av dette trykket uten at det medfører til permanent deformering(Rp0,2). Hvis komponenter ved vanlig bruk kan bli utsatt for høyere trykk enn det som tillates av trykkreduserende innretninger, skal de være konstruert for å motstå minst det dobbelte av dette trykket uten at det fører til permanent deformering(Rp0,2), men se 4.10.1.2 for betingelser ved svikt.

NS-EN 280; 4.9.3 Bruddstyrken til slanger, inkludert slangekoplinger, som kan bli utsatt for det maksimale trykket som tillates av trykkreduserende innretninger skal ikke være mindre enn tre ganger dette trykket.

NS-EN 280; 4.9.11 Hydraulikkslanger skal være utformet eller identifisert eller plassert slik at man unngår feiltilkopling som kan føre til fare, f.eks. reversering av bevegelsen i en hydraulisk sylinder.

5-02 Pumper/motor/aggregatfunksjon

Kontroller for ulyder fra pumpe. Kontroller fremdriftsmotorer, rotasjonsmotorer og eventuell kurvsvingmotor for lekkasjer, uønskede bevegelser, korrosjon og lignende

5-03 Ventilsentraler/akkumulator

Kontroller komponenter for skader, lekkasjer, brudd, rustskader og andre svakheter. Kontroller slanger for slitasje/morken i gummi. Utskiftede komponenter må tilfredsstille produsentens krav.

NS-EN 280: 4.5.1.2 Hvis kraftkilden er i stand til å produsere større kraft enn den strukturen og/eller arbeidsplattformen krever, skal det finnes beskyttelse på den utfellbare strukturen og/eller arbeidsplattformen for å forhindre skade (f.eks. trykkbegrensing)
Bruk av friksjonskoplinger oppfyller ikke dette kravet.

NS-EN 280: 4.7.6 Styreventiler og magnetventiler skal være konstruert og montert slik at de stopper bevegelsen hvis kraftforsyningen svikter.

5-04 Olje/tank og trykk/retur filter

Kontroller tidspunkt for forrige olje- og filterskift. Intervaller for dette må være i henhold til produsentens spesifikasjoner, samt bruk av liften. Kontroller filter for oljelekkasjer. Dersom filterhus har påmontert manometer, kontroller at trykket i filteret ikke er for høyt.

Kontroller hydraulikktank for skader, svetting og oljelekkasjer. Kontroller evt. utluftingsfilter i påfyllingslokk. Kontroller oljekvalitet for forurensning.

NS-EN 280: 4.9.7 Alle vesketanker som er åpne for omgivelsene skal være utstyrt med luftinntaksfilter.

NS-EN 280: 4.9.8 Hver væsketank skal være utstyrt med enkelt tilgjengelige innretninger som viser både maksimalt tillat væskenivå og minimumsnivå når personløfteren står i transportposisjon.

NS-EN 280; 4.9.9 Hvert hydraulikksystem skal ha innretninger som sikrer at væskens forurensingsnivå holdes på et så lavt nivå som kreves for sikker bruk av systemet og dets komponenter.

NS-EN 280; 4.9.10 Hydrauliske systemer som inneholder gassfylte akkumulatorer skal være i stand til å ventilere væsketrykket automatisk eller til å isolere akkumulatoren når systemet ikke er under trykk.
Hvis konstruksjonen krever at trykket i gassfylte akkumulatorer opprettholdes når systemet slåes av, må det finnes fullstendig informasjon for sikkert vedlikehold nær akkumulatoren på et lett synlig sted.
Informasjonen skal inneholde advarselen «Advarsel-trykktank».
Det skal være en advarsel på den gassfylte akkumulatoren «Advarsel-trykktank. Tømmes før demontering».

5-05 Sylindre lekkasjer/skader/holdeventil

Stempelstenger, sylinderfester og oppheng for sylindre kontrolleres for sprekkantydning eller brudd, skader eller andre mangler.

Sylindre som står under belastning skal ha innebygget en slangebrudds ventil som hindrer oljen å forlate trykksiden i sylinderen om en slange eller et rør skulle ryke.

Kontroller sylinderinnfestning til bommer og sakser med liften i bevegelse.

NS-EN 280; 4.10.2 Belastningsbærende sylindrer skal være utstyrt med en sikkerhetsinnretning i samsvar med 4.11 som forhindrer utilsiktet bevegelse som forårsakes av svikt i et eksternt rør (unntatt de som er angitt i C) inntil den utløses av en ekstern kraft.
Ventilene skal enten

a) integrert i sylinderen, eller

b) direkte og fast flensmontert, eller

c) plassert nær sylinderen og koplet til den med stive rør (så korte som mulig), med sveis- eller flenstilkoplinger, og med spesifikasjoner beregnet på samme måte som for sylinderen.

5-06 Lekkasjer/trykktest

Kontroller hydraulikksystemet for oljelekkasjer. Dette kan med fordel gjøres på følgende måte: Rengjør maskinen og la den tørke. Etter at Belastningstest (Avsnitt P) er utført, se over alle slanger, ventiler, pumper, motorer og lignende etter lekkasjer. Eventuell trykktest skal utføres dersom produsent setter dette som krav, og skal utføres i henhold til Produsentens anbefalinger.

NS-EN 280: 4.9.5 Hver hydraulikkrets skal være utstyrt med tilstrekkelig antall tilkoplinger for trykkmålere for funksjonskontroll.

5-07 Betjeningsventiler/spaker/mansjetter

Kontrolleres for lekkasjer, korrekt funksjon og slitasje.

Simuler alle ventilfunksjoner for kontroll av at de virker slik de er ment iht. fabrikanten og intensjonen i forskriften.

5-08 Støttebensylindre lekkasjer/skader/hydraulikkventil

Kontroller sylinderstangen på støttebein sylinder for lekkasjer, skader og hakk. Kontroller at deksel over støttebeinsylinder, samt feste av disse er intakte. Kontroller holdeventiler for lekkasje. Kontrolleres også under belastningstest.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.