4 Forbrenningsmotor

En motor som stopper representerer en driftsstans som i gitte situasjoner oppleves som svært ubehagelig, og kan sette operatør og annet personell i fare og/eller vanskelig situasjon. Kontroll av forbrenningsmotor er derfor viktig og bør ha fremtidsrettet fokus på at motoren ikke skal ha svakheter som kan utvikle seg til driftsstans i tiden frem til neste kontroll.

Maskin som har feil som kan føre til farlige situasjoner, brann, økt støynivå, større vibrasjoner og økt forurensning skal ikke godkjennes.

4-01 Oljenivå/filter/lekkasjer

Kontroller væskenivå, kontroller for skitt, grå olje inneholder vann og må skiftes. Kontroller at produsentens intervaller for skifte av væske er fulgt. Lekkasjer gir potensiell brannfare.

4-02 Luftfilter/viftereim/dynamo/batteri

Kontroller luftfilteret for støv og skitt, viftereimen for sprekker og morken gummi, dynamo for godt renhold, samt batteri for riktig ladespenning, væskenivå og renhold.

4-03 Brenselolje/filter/tank/registerreim

Kontroller tank for skader, lekkasje (olje og drivstoff) og svetting.

Kontroller intervall for skifte av registerreim. Denne er ofte mellom 5 og 7 år (avdekkes hos produsent).

Kontroller for forurenset filter.

Kontroller for vann i diesel, da dette kan føre til motorstans og motorhavari.

For gassmaskiner: Kontroller beskyttelsesskjerm for gassbeholder.

Kontroller drivstofftank. Lekkasjer fra drivstofftank gir fare for brann.

NS-EN 280: 4.3.1.14 Påfyllingspunkter for bensin- og væsketanker (unntatt ikke-brennbare væsker) skal være plassert slik at man unngår brannfare ved søl på svært varme deler, som for eksempel eksosanlegg.

4-04 Kjølesystem/eksosrør/motorfester

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

Kontroller at evt. radiator er ren mellom kjøleribber. Kontroller væskenivå, samt konsentrasjonen av kjølevæske på kjølesystem. Kontroller eksosrør for lekkasjer, samt motorfester for slitasje.

Sjekk alle slanger og ledningsforbindelser.

NS-EN 280: 4.3.1.13 Eksosen fra interne forbrenningsmotorer skal rettes bort fra kontrollposisjonene.

Forskrift om maskiner vedlegg I 1.5.7: Maskiner skal være slik konstruert og bygd at enhver fare for eksplosjon unngås, enten faren kommer av maskinen selv, eller av gasser, flytende stoffer, støv eller av andre stoffer som blir produsert av eller brukt i maskinen. Hvis det kan oppstå eksplosjonsfare som følge av at en maskin brukes i en potensiell eksplosjonsfarlig atmosfære, skal maskinen også være i samsvar med gjeldende spesialforskrifter

Forskrift om maskiner vedlegg I 1.5.8: Maskiner skal være konstruert og bygd slik at farer som skyldes luftbåren støy, blir redusert til lavest mulig nivå. Den tekniske utvikling og de midler som står til rådighet for å redusere støyen, særlig ved kilden, skal tas i betraktning

Forskrift om maskiner vedlegg I 1.5.9: Maskiner skal være konstruert og bygd slik at farer som skyldes vibrasjon blir redusert til lavest mulig nivå. Den tekniske utvikling og de midler som står til rådighet for å redusere vibrasjonen, særlig ved kilden, skal tas i betraktning

Forskrift om maskiner vedlegg I 1.5.13: Maskiner skal være konstruert og bygd slik at fare for innånding, inntak, kontakt med hud, øyne og slimhinner samt opptak gjennom huden av farlige materialer og stoffer som maskinen utvikler, unngås.

Dersom en slik fare ikke kan fjernes, skal maskiner være utstyrt slik at farlige materialer og stoffer blir samlet opp, sugd opp, spylt bort med vann, filtrert eller behandlet på en annen måte som er like effektiv.

Dersom prosessen ikke er helt lukket under normal drift av maskinen, skal innretningene som brukes til oppsamling eller oppsuging, være plassert slik at de får best mulig virkning.

4-05 Funksjonskontroll/turtallsregulering

Kontroller motorfunksjonen/turtallsreguleringen.

Sjekk stoppkrets

Sjekk at det ikke er gnistdannelse fra noen del av motor eller utstyr.

4-06 Generator/spenningskontroll

Kontroller at evt. generator er intakt, fungerer og gir riktig spenning.

4-07 Motorfeil varsellys/alarm

Kontroller at evt. Motorfeilalarm og varsellys signal fungerer på de oppgitte feilindikasjonene.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.