Det anbefales aktiv bruk av verneutstyr når det arbeides fra personløfter. Arbeidsgiver må, i samarbeid med operatøren, ta nødvendige forholdsregler og selv vurdere risikoen og behovet for nødvendig sikkerhetsutstyr.

Som fører av maskinen er du alltid ansvarlig for deg selv, kolleger, maskinen og omgivelsene. Verneutstyr, advarsel signaler og hjelpeutstyr er ingen garanti mot ulykker. Maskinen er ikke sikrere enn personen som fører den. Bruk hodet. Ulykker skjer ikke, de forårsakes.

Verneutstyr som bør være obligatorisk ved bruk av personløfter er:

  • Vernesko
  • Hjelm
  • Hansker
  • Synlighetsklær
  • SIkkerhetssele

Det er alltid er viss fare for klemming, for å støte borti gjenstander eller bråe bevegelser under arbeid i personløfter. Er man forsvarlig sikret kan man unngå å bli skadet dersom uhellet er ute.

Dette gjelder ikke minst personer på bakken under personløfteren. Faren for fallende gjenstander er stor!

Ulykke: Træ forvandlede lift til mini-katapult

Sikkerhetssele er den beste sikring mot fall. Sørg for å bruke en godkjent sikkerhetssele med mage- eller ryggfeste og stropp i riktig lengde (ca. 2 meter). Stroppen skal festes i festeører som er beregnet for dette i knehøyde eller i gulvet i kurven. Dersom det ikke er tillaget festeører for sikkerhetssele skal selen festes i et godt forankret punkt i knehøyde, inne i kurv. Spør leverandøren av sikkerhetssele om råd. (Krav til festeører for sikkerhetssele ble innført i 2013). Sikkerhetsselen skal ikke ha falldempende stropp, men være så kort at man ikke kan falle ut av kurven.

 

Sørg også for å ha en god evakueringsplan dersom uhellet er ute. En person som henger i sikkerhetsselen bør komme ned innen 15 minutter, da selen vil redusere blodomløpet i kroppen etter få minutter. Planen består først og fremst i å ha en person tilgjengelig på bakken som kan nød-kjøre maskinen ned hvis det blir nødvendig.

Sele anbefales ikke brukt dersom man arbeider over vann.
Dette på grunn av risiko for drukning dersom maskin skulle havne i vannet. Her må arbeidsgiver gjøre en risikovurdering sammen med sine arbeidstakere.

Two drowned trapped in suspended man basket

Ved lasting og lossing av personløftere bør også fall-forhindrende sele benyttes. Se innlegg om lasting og lossing

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §15; krever at arbeidsgiver skal stille hensiktsmessig personlig verneutstyr til rådighet for arbeidstaker hvis risiko for skade på liv eller helse hos arbeidstaker ikke kan unngås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen, ved endringer av arbeidsmetoder eller ved endringer av arbeidsprosesser.

Arbeidsgiver skal påse at personlig verneutstyr brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås på annen måte.

Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som anvendes på arbeidsplassen til enhver tid gir fullt forsvarlig vern. Arbeidsgiver skal særlig påse at personlig verneutstyr ikke medfører økt risiko ved bruk, passer eller kan tilpasses arbeidstaker, og er tilpasset de aktuelle arbeidsforhold

Hvis arbeidstaker må bruke flere forskjellige typer verneutstyr samtidig, skal utstyret kunne kombineres uten at det enkelte utstyrs verneeffekt nedsettes

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav §17 Arbeid i høyden; krever at arbeidsutstyret er dimensjonert for arbeidet, sikker atkomst og sikring av åpninger. Krever sikringsinnretninger mot fall ved behov.

Støymerking

For personløftere med forbrenningsmotor skal CE-merkingen følges av en angivelse av det garanterte lydeffektnivå. Angivelsen av lydeffektnivået skal bestå av en enkelt verdi for det garanterte lydeffektnivået i dB, tegnet LWA og et piktogram med følgende form:

Arbeidsgiver skal stille hørselsvern til disposisjon når gjennomsnittlig støybelastning overstiger 80 dB eller arbeidstakeren opplever støynivået sjenerende.

Egnet hørselsvern er påbudt når arbeidstaker utsettes for en gjennomsnittlig støybelastning (normert ekvivalentnivå) høyere enn 85 dB, eller maksimalt lydnivå høyere enn 130 dB (C) Peak.

Hørselvern skal brukes av alt personell som oppholder seg i støyende omgivelser.

Kontroller støynivået for maskinen/utstyret som skal benyttes. Husk at flere maskiner samtidig øker støynivået betydelig selv om maskinen hver for seg ikke avgir for høy støy. Husk også at maskinens lydnivå ble målt når denne var ny. Ettersom maskinen eldes vil den støye mer.

 

På steder hvor det kan oppstå uforutsett støy som ikke er varslet, som for eksempel på byggeplasser, bør hjelm med påmontert hørselvern benyttes.

Ved arbeid med personløfter i støyende omgivelser må man risikovurdere om man skal benytte hørselvern. Operatøren i kurv har behov for å kommunisere med personer på bakken. Derfor må man påse at hørselvern ikke kommer i konflikt med behovet for kommunikasjon i en nød-situasjon.

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) §2 Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler; stiller krav til maksimal støy og vibrasjoner på arbeidsplassen.

Tabellen under viser hvor lenge man kan oppholde seg i støyende omgivelser før hørselen tar skade, ved de ulike støynivå.


2 kommentarer

Trenger "passasjer" opplæring? - Liftkurs · 19. mars 2018 07:47

[…] Se artikkel om bruk av fallsikring […]

Ulykkesstatistikk - Liftkurs · 9. september 2020 13:48

[…] understreker behovet for personlig verneutstyr, gode sikringstiltak mot fall og mot elektrosjokk ved bruk av personløfter, samt risikovurdering, […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.