Konstruksjon av personløftere er fastsatt i Europeisk standard EN–280. Denne standarden gjelder også som Norsk standard. I tillegg finnes der generelle tekniske krav i forskrift om maskiner.

Siden personløfteren er bygget i henhold til en egen standard for personløftere, er den i utgangspunktet ikke godkjent for annen bruk enn den ble godkjent for i samsvarserklæringen (CE papirene). En personløfter skal derfor ikke brukes til for eksempel løft av hengende last. Dersom en maskin skal brukes til et annet formål enn den ble bygget for skal ny samsvarserklæring utstedes av produsent, hvor referanse til aktuelt regelverk fremgår.

 

Lover og regler som gjelder for bruk av personløfter og annet arbeidsutstyr er beskrevet i

  • Arbeidsmiljøloven
  • 1355 – Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  • 1356 – Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplass forskriften)
  • 1357 – Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav
  • 1360 – Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område

 

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav §10 Krav til bruk av arbeidsutstyr; krever at den som skal bruke personløfter skal ha dokumentert opplæring. Dette innebærer en praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i brukerveiledning.

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskrift. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og vises myndighetene på forlangende.

Utstyrsspesifikk opplæring

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav §10.4 Krav til utstyrsspesifikk opplæring; krever at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.

Dette betyr at man i tillegg til den generelle opplæringen, som gis i en dokumentert opplæring, skal ha spesifikk opplæring på det merke og den modell som skal brukes. Arbeidsgiver kan bare sette arbeidstaker til å utføre arbeid med arbeidsutstyr det er gitt spesifikk opplæring i.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav §11 Tilrettelegging for bruk av arbeidsutstyr; krever at det kun er arbeidstakere med opplæring som skal bruke arbeidsutstyr som kan medføre særlig fare for skade på liv eller helse.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §8; krever at arbeidstakere som bruker utstyr har nødvendig opplæring.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.