Lærebok fra liftkurs.com er tilgjengelig fra ebok.no

Læreboken og kursopplegget fra liftkurs.com oppfyller bransjens egne krav til innhold og gjennomføring.

Læreboken kan lastes ned elektronisk, på både engelsk og norsk, fra ebok.no og er trolig bransjens rimeligste lærebok for personløftere.

Liftkurs.com tilbyr kursmateriell med lærebok, presentasjon og eksamen for personløfter

Kursopplegget er i utgangspunktet lagt opp for klasseromsundervisning med instruktør og påfølgende praktisk opplæring på aktuell(e) maskin(er). Dette gjelder enten man velger den web baserte versjonen  og tradisjonelle lærebøker.

Tradisjonelle lærebøker og eksamen er tilgjengelige på både norsk, polsk og engelsk.

Presentasjon kan kjøpes i en kombinert norsk/engelsk utgave slik at man kan bytte språk ved hvert lysbilde.

Kursopplegget kan tilpasses bedriftenes ønsker med egne farger på forside, logo på sidene
og egen firmapresentasjon både i boken, i web basert lærebok for PC og i presentasjonen.

Anbefalt kjøreplan for opplæringen

– Teori. klasseundervisning med arbeidsoppgaver til hvert kapittel og felles gjennomgang av arbeidsoppgavene (3 timer)
– Risikovurdering i fellesskap før praktisk opplæring (0,5 time)
– Utstyrs-spesifikk opplæring gjennom praktisk bruk av maskinen(e). Gjennomgang av aktuell(e) maskin(er) og brukerveiledning. To og to deltakere går sammen om å stille opp, kjøre og pakke sammen maskinen(e). Alle funksjoner inkludert nød-kjøring (1- 2 timer avhengig av antall maskin modeller)
– Teoretisk eksamen (1 time)

Kontakt oss

Ta kontakt på post@liftkurs.com for innspill til siden eller informasjon og kjøp av presentasjon, tradisjonelle bøker, eksamen og pdf versjon av kurset.