Fall fra høyden er den mest vanlige ulykken med lift.

Ulykker skjer ikke – de forårsakes. Riktig oppførsel i kurv kan hindre en ulykke i å skje:

  • Lukk porten! Slik at det ikke er fare for å falle ut.
  • Fjern alltid snø og is! Slik at det ikke er fare for å skli.
  • Hold plattform ryddig! Slik at det ikke er fare for å snuble/ miste oversikten.
  • Stå på gulvet med begge beina! Slik at det ikke er fare for å falle ut.
  • Hold godt i verktøyet! Slik at ingen får det i hodet når de står på bakken.
  • Bruk øyne, øre og hode! Slik at man ikke støter bort i ting rundt personløfteren.
  • Opptre rolig og bevisst! Slik at hastverksarbeid og ikke gjennomtenkte bevegelser unngås.
  • Respekter Max last grensen, og ha aldri flere personer enn tillat på plattform!
  • Fordel vekten på plattformen! Slik at maskinen ikke skades på grunn av skjev belastning.

Mann halkade och föll fyra meter då han klev ur skyliften för att komma åt fönster på ett tak.

Arbeidskurven eller plattformen er hvor personen i personløfteren står og arbeider fra. Den er laget av en sveiset stål eller aluminiums konstruksjon. Strømisolerte maskiner har en kurv laget av glassfiber.

Krav til kurv og plattform

Under vil du finne krav til kurv/plattform som er gitt i standard for personløftere. Disse kravene gjelder for maskiner bygd etter 2015.

Rekkverket: De delene av maskinen som der personer skal kunne bevege seg eller stå på, skal være konstruert og bygd slik at personene unngår å gli på, snuble i, eller falle fra disse delene. Dersom det er nødvendig, skal det være håndtak som er plassert i forhold til brukernes behov, og som gjør det mulig for brukeren å opprettholde en stabil posisjon.

Det skal være montert beskyttelse som forhindrer skade på hendene til brukeren som kontrollerer maskinen, f.eks. når arbeidsplattformen beveger seg i nærheten av andre gjenstander. EN 280 har ikke krav om fingerbeskyttelse rundt hele rekkverket. Likevel er det mange maskintyper som har dette helt eller delvis, beregnet for å holde seg fast når maskinen er i bevegelse.

Rekkverk skal monteres på hver side av hver arbeidsplattform for å forhindre at personell og materiell faller ned.
Beskyttelsen skal være sikkert festet til arbeidsplattformen, og skal som et minimum bestå av et rekkverk som er minst 1,1 m høyt, en fotlist som er minst 0,15 m høy og et mellomrekkverk som ikke er mer enn 0,55 m fra verken øvre rekkverk eller fotlist. Ved inngangspartier til arbeidsplattformen kan fotlisten reduseres til 0,10 m. Beskyttelsesrekkverk skal være konstruert for å motstå en konsentrert kraft lik 500 N ganger det antall personer som arbeidsplattformen er beregnet for. Disse kreftene skal være anvendt på det mest ugunstige punkt i den mest ugunstige retning med 0,5 m mellomrom uten å forårsake deformasjon av rekkverket.
Dersom det er forutsatt at rekkverket vil bli fjernet regelmessig skal festene bli gjenværende festet på rekkverket til plattformen.

Arbeidsplattformen skal være utført i ikke brennbart materiale(r), det vil si materiale som ikke brenner etter at antenningskilden er fjernet.
Bevegelige rekkverk kan benyttes under forutsetning at de ikke kan åpnes utover, tilfredsstiller de ovenstående krav, og er sikkert festet til arbeidsplattformen med låseanordninger som er sikret mot utilsiktet opplåsing eller at de løsner. Tiltak skal gjennomføres for å forhindre at arbeidsplattformen kan benyttes dersom sikkerhetsrekkverk ikke er i korrekt posisjon, f.eks. ved sikringsutstyr eller bevegelige rekkverk ved definerte tilfeller.

Porten: Alle bevegelige deler av beskyttelsen som har til hensikt å gi adgang til arbeidsplattformen, skal ikke folde seg eller kunne beveges utover. De skal konstrueres for enten automatisk å returnere til stengt posisjon eller bli låst av en sikkerhetsinnretning for å forhindre betjening av personløfteren før det er lukket og festet.
Utilsiktet åpning skal ikke være mulig.
Minimum åpning som har til hensikt å gi adgang til arbeidsplattformen skal være 420 mm bred.
På arbeidsplattformer med fikserte håndrekkverk skal åpning for å gi adgang til arbeidsplattformen ha en høyde på minst 920 mm og en bredde på minst 645 mm.
Glidende eller vertikalt hengslene midlertidige håndrekkverk skal være mulig å holde i åpen posisjon med en hånd mens en person entrer eller forlater plattformen.

Kjettinger eller tau eller andre fleksible element skal ikke brukes som rekkverk eller port.

Gulvet i arbeidsplattformen inkludert ethvert stigtrinn skal være skli-resistente og selv-drenerende. Enhver åpning i gulvet eller mellom gulv og sparkekant eller port skal være dimensjonert for å hindre passasje av en kule på 15 mm diameter. Luker i arbeidsplattformen skal være sikkert festet slik at utilsiktet åpning ikke kan forekomme. Det skal ikke være mulig å åpne luker nedover eller ved å skyve dem til siden.

Betjening: Manøverspakene skal være enkle å betjene. Faren for utilsiktet betjening må unngås. Noen personløftere er utstyrt med en fotpedal i bunnen av kurven/plattformen, eller en dødmannsbryter, som man må holde inne før personløfteren kan betjenes.

Kurvlast: Alle personløftere har en maksimal tillatt belastning i kurven, som ikke må overstiges. Kontroller hva maksimal tillatt vekt er for den aktuelle personløfteren. Overbelastning av kurven vil øke faren for velt radikalt.

Festepunkt for sikkerhetssele skal være montert.
Festepunkt skal være tilpasset bruken av personlig verneutstyr og sørge for at det ikke er mulig for riktig tilkoblet verneutstyr å løsne utilsiktet.
Tilstrekkelig forankringspunkt skal monteres for det antall personer som er tillat i kurv/plattform.
Mer enn en person kan benytte samme forankringspunkt hvis det er dimensjonert for dette formålet.
For en enkelt person skal forankringspunktet kunne motstå en statisk kraft på 3kN uten å nå sin styrkegrense. For forankringspunkt beregnet for mer enn en person skal kravet multipliseres med antall personer. 
Festepunkt for sikkerhetssele skal ikke være plassert mer enn 750 mm over gulvet i arbeidsplattformen.

Hvert forankringspunkt for sikkerhetssele skal merkes med «kun festepunkt» og antall personer som kan være festet til det samtidig.

Merking: Personløfteren skal være merket med nødvendige advarsler og opplysninger for sikker bruk. Ved merkingen skal det brukes anerkjente symboler eller tekst på norsk. Hvis det er nødvendig skal det brukes et annet språk som er forståelig for arbeidstakeren.

Det er dessuten svært viktig å sette seg inn i hva merkingen på faktisk maskinen betyr. De fleste bruker i dag piktogrammer og symboler, og de er ulike fra hver produsent. Derfor må man ta seg tid til å sette seg inn i betydningen. Brukerveiledningen og utstyrsspesifikk opplæring bør gi nødvendig forklaring.

Stigtrinn: Avstanden mellom bakken og gulvet i arbeidsplattformen, i posisjon for entring av kurv, skal ikke overstige 0,4 meter. ER den over dette skal personløfteren utstyres med stigtrinn eller stige. Trinnene skal være skli-resistente og være jevnt fordelt mellom nedre trinn og gulvet i arbeidsplattformen. Håndtak, rekkverk eller lignende skal være montert for å gjøre det enkelt å klatre opp stigen til plattformen. Disse skal være plassert slik at man unngår at kontroller eller røropplegg brukes som håndtak eller trinn.

Når man forlater kurv er det tryggest å gå baklengs ut og sikre at man alltid har kontakt med kurv/bakke i tre punkt: Enten ved at man holder med begge hender og står på en fot eller holder med en hånd og står på begge føttene. Flytt kun en hånd eller en fot om gangen. Gå aldri ut med ansiktet først!

Man skal ikke forlate kurven når denne er hevet uten å gjøre en grundig risikovurdering først. Personløfteren er ikke laget for at man skal forlate kurven i hevet tilstand og risikoen for å fallulykker er stor.

Se også Arbeidstilsynets veiledning i bruk av personløfter.

Tror ulykken på Oasen skyldtes feil bruk av lift

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav §18 Arbeid med utstyr til løfting; krever at arbeidstakere kun skal løftes ved hjelp av arbeidsutstyr og en plattform som er beregnet til dette formålet.


2 kommentarer

Hva er en personløfter? - Liftkurs · 11. desember 2017 10:30

[…] Lastekapasitet – Platform Capacity – Angir maksimalt tillatt vekt i kurv. Vanligvis oppgitt i Kg og betegnes ofte med SWL , som er en forkortelse for Safe Working Load. Merk at høy vekt på stor plattform må fordeles jevnt på plattformen. Se avsnitt om kurven – ditt arbeidssted.  […]

Forklaring til vanlige begreper - Liftkurs · 22. desember 2017 13:45

[…] Lastekapasitet – Platform Capacity – Angir maksimalt tillatt vekt i kurv. Vanligvis oppgitt i Kg og betegnes ofte med SWL , som er en forkortelse for Safe Working Load. Merk at høy vekt på stor plattform må fordeles jevnt på plattformen. Se avsnitt om kurven – ditt arbeidssted.  […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.