I utgangspunktet er det ikke tillatt å bruke lifter som tilkomst hvor man går ut av kurven mens den er hevet, siden den grunnleggende definisjonen for lift sier at liften er konstruert for av- og påstigning til kurv kun mens kurven befinner seg i sin posisjon for ut- og innstigning på bakkenivå eller understell (Jf. NS-EN 280 1.1). Mange av produsentene har dette skrevet i brukerveiledningen sin med uttalt forbud om å gå ut av kurven når denne er i hevet posisjon.

Likevel har det vært gitt en åpning for å kunne bruke lift som tilkomst, etter en grundig risikovurdering (som er et arbeidsgiveransvar).
Arbeidstilsynet hadde beskrevet dette i sin veileder for bruk av personløfter, men dette ble i 2023 fjernet som eget punkt.
Det er nærliggende å anta at punktet er fjernet fordi en slik beskrivelse implisitt åpner for muligheten til å bruke liften på en måte den ikke er laget/godkjent for og på en måte brukerveiledningen ikke godkjenner. Dermed har det vært åpnet for en, per definisjon, ulovlig praksis. 

Verken brukerveiledningen eller standarden NS-EN 280 har lovgivende kraft, men forskrift om utførelse av arbeid §10-6 sier at ‘arbeidsutstyr skal brukes til de arbeidsoperasjonene de er ment for’. Dette vil igjen bety at dersom det ikke står i brukerveiledningen at liften er ment å brukes som tilkomst vil denne bruken heller ikke være tillatt.

Som utgangspunkt skal man uansett ikke bruke lift som tilkomst hvis der finnes et tryggere og bedre alternativ, selv om alternativet koster mer. Samtidig må man legge til grunn at bruk av stige ikke er et tryggere og bedre alternativ enn bruk av lift. Dermed settes arbeidsgiver i et vanskelig dilemma når det er snakk om arbeid av midlertidig karakter; Bruke en lovlig men utrygg stige, bruke en tryggere, men, rent juridisk, ikke lovlig lift eller sette opp et betydelig mer kostbart stillas.

I dette uoversiktlige bildet må det understrekes at denne vurderingen er arbeidsgivers ansvar. Den som likevel velger å bruke en lift som tilkomst må vurdere risikoene grundig og utarbeide en skriftlig analyse og en nødredningsplan som må foreligge dersom uhellet skulle være ute.

En risikovurdering må vurdere behovet for:

  • Fallforebyggende metoder som skal opprettholdes til enhver tid under overføringen;
  • En operatør som skal forbli i den hevet MEWP-plattformen til enhver tid;
  • Handling for å minimere dynamiske belastninger på plattformen;
  • Handling for å forhindre uventet eller utilsiktet bevegelse av plattformen;
  • Bruk av port i kurv og ikke tillate utgang eller inngang av plattformen ved å klatre over rekkverket;
  • Tilsyn for å sikre at den identifiserte sikre metoden følges av alt involvert personell;
  • Mulig redning fra enhver tilknyttet struktur;
  • Detaljert plan for hvordan fallsikringstiltak skal opprettholdes under hele operasjonens varighet.

Se også denne lenken fra IPAF (på engelsk).


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.