Før bruk

Hver gang personløfteren skal tas i bruk bør man minst sjekke at følgende er i orden: Er det tegn til skader, løse deler eller lekkasjer? Er rekkverk korrekt montert, skadefritt og port lukket? Virker nødsenkningssystemet og kan medhjelper på bakken betjene dette? Er medhjelper på bakken tilgjengelig under hele jobben Les mer…

Pendelaksling er ikke risikofritt

Hva er en pendelaksling Større selvgående personløftere er oftest utstyrt med en eller to pendelakslinger. Hensikten er at alle hjul skal ha full kontakt med underlaget, også ved kjøring i dumper og ulendt terreng. For å sikre at pendelakslingen ikke kan gjøre maskinen ustabil når plattformen er hevet stiller den Les mer…

Krav til Utstyrsspesifikk opplæring på personløfter

Alle som bruker personløfter i yrkessammenheng ha en utstyrsspesifikk opplæring på utstyret. Dette betyr at man i tillegg til den dokumenterte opplæringen skal ha en utstyrsspesifikk opplæring på den maskinen/modellen som skal brukes på arbeidsstedet. Dokumentasjon Denne opplæringen skal være skriftlig dokumentert: Hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring i (Maskintype, Les mer…

Stabilitet

Det er en rekke forhold som påvirker stabiliteten i en personløfter. Regler om dette finnes i EN 280 som er en europeisk standard for krav til personløftere. Stabilitet er en forutsetning for at du skal kunne arbeide trygt og føle deg sikker i høyden. Du må derfor sette deg grundig Les mer…

Kjøring med selvgående personløfter

Kjøring med plattformen hevet Personløftere skal være CE merket, bygget og godkjent i henhold til standard for vertikalt bevegelige arbeidsplattformer (NS-EN 280). Standarden beskriver at selvgående personløftere  kan kjøres fremover med plattformen hevet, fra et kontrollpunkt på arbeidsplattformen. Dette gjelder både for sakselifter/vertikale personløftere og bomlifter. (EN280, § 1.4: gruppe A Les mer…

Nødprosedyre

Alle nødprosedyrer er grundig presentert i brukerveiledningen. Alle som bruker personløfteren må lese brukerveiledningen nøye for å unngå feilbetjening, samt kunne håndtere nødprosedyrene i en nødsituasjon. På denne måten vil brukerveiledningen fungere som et oppslagsverk for sikker bruk av personløfteren. Prosedyrene for hva man skal gjøre i en nødsituasjon må Les mer…

Parkering

Når personløfteren parkeres etter bruk er det viktig å tenke på følgende:   – Maskinens vekt. Tunge maskiner han synke ned i underlaget den står på. – Snø og is. Parkering i vanndammer kan føre til fastfrysing. – Lading av batterier. Skal maskinen stå stille flere dager bør ladingen overvåkes Les mer…

Bruk av støttebein

Personløfterens støttebein betjenes enten manuelt eller hydraulisk. Selve fremgangsmåten kan variere. Oppgaven til støttebeina er å gi personløfteren større grunnflate/rettene moment.Støttebena er selve grunnlaget og forutsetningen for at personløfteren står stabilt og tåler belastningen i høyden. Hydrauliske støttebein Hydrauliske støttebein er en sammensetning av hydraulikksylindere og mekaniske støttebein. Sammen utgjør Les mer…