Kjøring på vinterføre

Krav til dekk på tilhengermonterte personløftere På vinterføre er det et krav at dekkene skal være vinterdekk. Dersom det skjer en ulykke og tilhenger/personløfter ikke har vinterdekk vil man risikere avkorting i forsikringsutbetaling og straff for uaktsomhet. Du kan finne to ulike merkinger på dekksidene: M+S: Indikerer at dekket er Les mer…

Krav til Utstyrsspesifikk opplæring på personløfter

Alle som bruker personløfter i yrkessammenheng ha en utstyrsspesifikk opplæring på utstyret. Dette betyr at man i tillegg til den dokumenterte opplæringen skal ha en utstyrsspesifikk opplæring på den maskinen/modellen som skal brukes på arbeidsstedet. Dokumentasjon Denne opplæringen skal være skriftlig dokumentert: Hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring i (Maskintype, Les mer…

Offentlig regelverk

Konstruksjon av personløftere er fastsatt i Europeisk standard EN–280. Denne standarden gjelder også som Norsk standard. I tillegg finnes der generelle tekniske krav i forskrift om maskiner. Siden personløfteren er bygget i henhold til en egen standard for personløftere, er den i utgangspunktet ikke godkjent for annen bruk enn den Les mer…