Personløfterens støttebein betjenes enten manuelt eller hydraulisk. Selve fremgangsmåten kan variere. Oppgaven til støttebeina er å gi personløfteren større grunnflate/rettene moment.Støttebena er selve grunnlaget og forutsetningen for at personløfteren står stabilt og tåler belastningen i høyden.

Hydrauliske støttebein

Hydrauliske støttebein er en sammensetning av hydraulikksylindere og mekaniske støttebein. Sammen utgjør sylinderne og stålkonstruksjonen den bærende konstruksjonen av støttebena. Hydrauliske støttebein skal kjøres opp og ned et par ganger til du er sikker på at støttebena er riktig plassert og understøttet. Enkelte maskiner kan ha støttebein som automatisk går ut og nivellerer maskinen når plattformen løftes.

Manuelle støttebein

Det kan være uttrekkbare-, utsvingbare- eller utfellbare støttebein, som alle må betjenes manuelt. Prøv ut støttebena noen ganger, slik at du ser hvordan de virker.

Falt ned fra lift

Følere på støttebeina er i dag et krav på CE godkjente maskiner. Disse er montert på selve støttebeinet og gjør at beina må være kjørt helt ut og presset mot bakken før man kan løfte bommen fra transportposisjon. Eldre personløftere med manuelle støttebein har gjerne ikke følere for støttebein, eller de har føler på hjulaksling som krever at eller akslingen må henge fritt før bom kan løftes.

NB! Det er operatøren selv som må passe på at alle støttebeina har riktig trykk mot underlaget.

  • Støttebeina skal være helt oppe før personløfteren flyttes.
  • Eventuelle manuelle ventiler eller låser skal være i sperret stilling når støttebena er ute/nede, før personløfteren tas i bruk.
  • Fare for å gli: Aldri stålplater under støttebein av stål. Stål mot stål gir dårlig friksjon. Is og snø under støtteplatene eller støttebena er en risiko. Harde underlagsplater av plastmaterialer kan også fremstå som glatte og få støttebeina til å gli.
  • Følere på støttebeina gjør at personløfteren ikke virker før alle støttebena trykker mot underlaget. Likevel må du selv passe på at alle støttebena presser mot bakken.
  • Vaterlibelle eller tilsvarende er en vanlig innretning for å kontrollere at personløfteren står i vater. Personløfteren skal være i vater før den tas i bruk.
  • En fleksibel anleggsflate mot underlaget gir god støtte, dvs. at platen på støttebeinet har bevegelse i festet for anleggsplaten.

NB!  Å lure støttebeina er å lure seg selv! Vær nøye med oppstillingen!

Lift velta – ein person skada

NB!  Ved løse støttebein for montering på små personløftere må du kontrollere at sikringslåsene er ok før nedskruing, og at de er satt riktig på i festene.

Under oppstillingen bør de to fremre støttebeina kjøres først ned, så langt at nesehjulet løftes fra bakken. På den måten forhindres skade på nesehjulet.

     

En god metode er å kjøre ut to og to støttebein samtidig. Da sikres jevnt trykk på støttebeina. Følg med på vater:

  1. De to fremste inntil nesehjulet er hevet over bakken og vater viser at fremste del av maskinen er høyest.
  2. De to bakerste inntil maskinen er i vater i lengderetningen
  3. Støttebeina på siden inntil maskinen er i vater sideveis

Oppstilling av støttebein skal skje slik at støttebeina settes opp med en positiv bevegelse, altså at den siste bevegelsen før man begynner å bruke personløfterens bom-bevegelser skal være ut med støttebeinet og ikke inn. Dette for å sikre at alle fire støttebeina har tilstrekkelig trykk mot underlaget.

Noen maskiner har valg for smal oppstilling av støttebein. Støttebeinas oppstilling vil på disse maskinene påvirke maskinens rekkevidde i gitte posisjoner. Dette er gjort for at maskinen skal kunne stilles opp tett på en vegg på den siden man ikke skal bruke bom-bevegelsene. Sørg for god produktspesifikk opplæring på disse maskinene.

Arbeidsområde på maskin med mulighet for smal oppstilling:

Noen maskiner har automatisk oppstilling ved trykk på en knapp. Sørg likevel for en manuell kontroll av at støttebeina er korrekt satt opp før bruk av maskinens bom-bevegelser. Rett like mye oppmerksomhet mot støttebeina som om man gjør oppstillingen manuelt.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.