Klemsikring

Klemsikring er et sikkerhetstiltak som er tilgjengelig som et tilleggsutstyr til selvgående bomlifter. Klemsikringen består i en enhet som skal hinder operatøren fra å komme i klem over kontrollpanelet og en hindring over operatøren. De ulike produsentene har løst dette på ulike måter, enten ved hjelp av fysiske hindringer eller Les mer…