Liftkurs

Aldersgrense for bruk av personløfter

Aldersgrensen for å bruke personløfter er 18 år. Som arbeidsgiver, har man en god del ekstra krav til oppfølging hvis personer under 18 år skal kjøre lift. Dette finnes i forskrift om «Organisering, ledelse og medvirkning» og omhandles spesielt i kapittel 8 og 12 Det er i utgangspunktet aldersgrense på Les mer …

Av Dagfinn, siden
Offentlig regelverk

Kjøring på vinterføre

Krav til dekk på tilhengermonterte personløftere På vinterføre er det et krav at dekkene skal være vinterdekk. Dersom det skjer en ulykke og tilhenger/personløfter ikke har vinterdekk vil man risikere avkorting i forsikringsutbetaling og straff for uaktsomhet. Du kan finne to ulike merkinger på dekksidene: M+S: Indikerer at dekket er Les mer …

Av Dagfinn, siden
Offentlig regelverk

Offentlig regelverk

Konstruksjon av personløftere er fastsatt i Europeisk standard EN–280. Denne standarden gjelder også som Norsk standard. I tillegg finnes der generelle tekniske krav i forskrift om maskiner. Siden personløfteren er bygget i henhold til en egen standard for personløftere, er den i utgangspunktet ikke godkjent for annen bruk enn den Les mer …

Av Dagfinn, siden