Offentlig regelverk

Kjøring på vinterføre

Krav til dekk på tilhengermonterte personløftere På vinterføre er det et krav at dekkene skal være vinterdekk. Dersom det skjer en ulykke og tilhenger/personløfter ikke har vinterdekk vil man risikere avkorting i forsikringsutbetaling og straff for uaktsomhet. Du kan finne Les mer …

Av Dagfinn, siden
Risikovurdering

Utslippsfri byggeplass

Det stilles stadig strengere krav til utslipp av klimagasser. Det kreves nå oftere at byggeplasser skal være mer miljøvennlige. Dette stiller naturligvis strengere krav til de maskinene som skal brukes på byggeplassene. Samtidig som kravene blir strengere og ulike løsninger Les mer …

Av Dagfinn, siden
Risikovurdering

Ulykkesstatistikk

De fleste ulykker med personløfter er fallulykker og det er størst risiko for å falle ned fra maskiner som ikke kan kjøres fremover fra kurv. Det fastslår IPAF ulykkesstatistikk for 2013-2016. Personløfter regnes som en av de mest effektive og tryggeste Les mer …

Av Dagfinn, siden
Oppbygging

Hva er en personløfter?

Med personløfter menes arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv som er konstruert for å løfte eller transportere personer, og som styres fra plattform eller kurv. Andre vanlige begreper som er brukt for personløfter er: Lift Sakselift Bomlift Teleskoplift Knekkarmslift Løfteplattform Vertikallift Les mer …

Av Dagfinn, siden
Risikovurdering

Brann i personløfter

Brann i personløftere er heldigvis noe som skjer sjeldent. Likevel kan det potensielt få fatale følger når det oppstår. Spesielt dersom personløfteren er i bruk innendørs med kurven hevet til under taket. De aller fleste branner i personløftere skjer på Les mer …

Av Dagfinn, siden
Risikovurdering

Oljesøl

En personløfter har som regel mellom 20 og 100 liter hydraulikkolje. Oljelekkasjer skjer heldigvis sjelden, men det hender det oppstår skader på slanger eller lignende som fører til oljesøl. Dersom oljesøl oppstår bør man stoppe maskinen snarest mulig og tilkalle Les mer …

Av Dagfinn, siden
Tilleggsutstyr

Klemsikring

Klemsikring er et sikkerhetstiltak som er tilgjengelig som et tilleggsutstyr til selvgående bomlifter. Klemsikringen består i en enhet som skal hinder operatøren fra å komme i klem over kontrollpanelet og en hindring over operatøren. De ulike produsentene har løst dette Les mer …

Av Dagfinn, siden
Oppstilling og bruk av lift

Før bruk

Personløfteren er konstruert etter krav nedfelt i standarder og produsenten angir anbefalte bruksområder. Det betyr at personløfteren i utgangspunktet er godkjent som et sikkert arbeidsredskap. Likevel er det opp til deg å følge produsentens anvisninger, slik at personløfteren også blir Les mer …

Av Dagfinn, siden
Vedlikehold

Endringer på personlfter

Å utføre vesentlige endringer på en personløfter medfører ansvar for den som utfører endringen. Vesentlige endringer En ombygging som eieren foretar, etter at maskinen er levert fra produsenten, kan innebære at eieren selv blir produsent som første gang «setter i omsetning» Les mer …

Av Dagfinn, siden
Vedlikehold

Årlig sakkyndig kontroll

Personløftere er underlagt regler for sakkyndig kontroll. Sakkyndig kontroll skal utføres av en person som er godkjent som kontrollør og er ansatt i et firma som er godkjent som sakkyndig virksomhet. Dette firmaet skal igjen godkjennes av et såkalt sertifiseringsorgan, Les mer …

Av Dagfinn, siden
Vedlikehold

Vedlikehold

Produsentens anbefaling til vedlikeholds-intervaller er retningsgivende under normal drift. Men behovet for vedlikehold avhenger av: hvor (arbeidsmiljø) personløfteren brukes, hva (bruksområder) personløfteren brukes til og hvor mye (driftstimer) personløfteren blir brukt Personløfteren skal være forsvarlig vedlikeholdt og passet. Forskrift om Les mer …

Av Dagfinn, siden
Risikovurdering

Personlig verneutstyr

Det anbefales aktiv bruk av verneutstyr når det arbeides fra personløfter. Arbeidsgiver må, i samarbeid med operatøren, ta nødvendige forholdsregler og selv vurdere risikoen og behovet for nødvendig sikkerhetsutstyr. Som fører av maskinen er du alltid ansvarlig for deg selv, Les mer …

Av Dagfinn, siden
Oppstilling og bruk av lift

Nødprosedyre

Alle nødprosedyrer er grundig presentert i brukerveiledningen. Alle som bruker personløfteren må lese brukerveiledningen nøye for å unngå feilbetjening, samt kunne håndtere nødprosedyrene i en nødsituasjon. På denne måten vil brukerveiledningen fungere som et oppslagsverk for sikker bruk av personløfteren. Les mer …

Av Dagfinn, siden
Transport

Transport av tilhengerlift

Når en personløfter skal brukes på offentlig vei eller der det er offentlig ferdsel, skal drag være godkjent sammen med hjulaksling og bremser. Dragfestet skal være for 50 mm kule og kunne låses til kula. Tilkobling til bil Katastrofewire og påløpsmekanisme Les mer …

Av Dagfinn, siden